Детско отделение


Началник отделение:


                               
                  
                          д-р Георги Георгиев Цветков.

           Специалист Детски болести и Детска ревмокардиология,
                        ехография на коремни органи и сърце.

Ординатори:

Д-р Галя Русева
Русева - старши ординатор
Специалист Детски болести

Д-р Бисер Тодоров Николов -ординатор
Специалист Детски болести

Д-р Кристина Петрова Симеонова - ординатор
Специалист Детски болести

Д-р Камелия Милкова Гетова - ординатор
Специалист Детски болести

Д-р Пламен Михайлов Петров - ординатор
Специалист Детски болестиСтарша сестра:

                       
                Камелия Цветанова Цонова

       Магистър по управление на здравни грижи

Медицински сестри: 10

Санитари: 5

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца