Неврологично отделение


Началник отделение:


                      

              Д-р Димитър Младенов Драганов
                    Специалист по Неврология

Ординатори:

Д-р Ваньо Ангелов Андрейнски -
старши ординатор
Специалист по Неврология

Д-р Валя Ванкова Симеонова - ординатор
Специалист по Неврология

Д-р Ирена Ангелова Горанова - Спедиалист по Неврология

Д-р Валентин Ненов Вълканов - ординатор интензивен сектор
Специалист по Неврология

Д-р Венета Павлова Атанасова- ординатор интензивен сектор
Специалист по Неврология

Д-р Вероника Василева Лещарска - ординатор

Старша сестра:

                     

                Павлинка Иванова Кръстева
   
бакалавър по управление на здравни грижи

Медицински сестри: 13, като от тях 8 са в интензивен сектор;
Рехабилитатор: 1
Санитари:  6

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца