Съдова хирургия


Началник на отделение

                    

                Д-р Румен Георгиев Цветанов
        Специалист по Хирургия и Съдова хирургия 
    Бакалавър

Медицински сестри: 7
Санитари: 3

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца