Акушерство и гинекология


Началник отделние:

                 

            Д-р Иван Димитров Кръстев
    Придобита специалност по "Акушерство и гинекология"
    Квалификационни курсове - УЗ Диагностика на бременността и
    гинекологичните заболявания, Оперативна техника, Компютърна грамотност
    Диплом за здравен менинджмънт - 2004г.


Ординатори:

Д-р Борис Йорданов Петров - Старши  ординатор
Придобита специалност по "Акушерство и гинекология"

Д-р Генка Стоянова Партовска - ординатор
Придобита специалност по "Акушерство и гинекология"

Д-р Иван Петров Иванов - одинатор
Придобита специалност по "Акушерство и гинекология"

Д-р Цветан Любенов Пеев - ординатор
Придобита специалност по "Акушерство и гинекология"

Д-р Дафин Станев Станев - ординатор
Придобита специалност по "Акушерство и гинекология"

Д-р Милена Миткова Иванова - ординатор
Придоби га специалност по "Акушерство и гинекология"

Д-р Росица Славейкова Митова -
ординатор
Придобита специалност по "Акушерство и гинекология"

Д-р Йордан Васков Мишев- ординатор

Старша акушерка:

                 

            Виолета Цветанова Стоянова
     магистър по управление на здравни грижи

Акушерки: 18, от които 2 операционни

Санитари: 7

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца