Неонатологично отделение


Началник отделение:

                  

            Д-р Жана Константинова Станева
    Специалист Детски болести и Неонатология.

Ординатори:

Д-р Емилия Аспарухова Василева - старши ординатор
Специалист Детски болести

Д-р Боряна Кирилова Иванова - ординатор
Специалист Детски болести

Д-р Красимир Вътов Вътов - Детски болести и Социална медицина

Д-р Катюша Иванова Петрова - ординатор


Старша медицинска сестра:

                       

                    Цветанка Петкова Николова
        
бакалавър по управление на здравни грижи

Медицински сестри: 8, от които 4 в интензивен сектор
Акушерки : 8, от които 6 в интензивен сектор
Санитари: 3

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца