Ортопедия и травматология


Началник на отделение:

                     

             Д-р Георги Иванов Комитски
    Призната специалност по "Ортопедия и травматология"

Ординатори:

Д-р Светозар Славчев Зарков - Старши ординатор
Специалист по Ортопедия и травматология.

Д-р Христо Петров Вълчев - ординатор
Специалист по Ортопедия и травматология.

Д-р Ивайло Бориславов Борисов - ординатор
Специалист по Ортопедия и травматология

Д-р Румен Кирилов Чернев - ординатор

Специалист по Ортопедия и травматология

Д-р Иван Ангелов Торбов- ординатор


Старша медицинска сестра:

                 

           Даниела Николаева Кръстева 
    магистър по управление на здравни грижи

Медицински сестри: 6
Рехабилитатор: 1
Санитари: 5

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца