УНГО


Началник на отделение:

                 

                Д-р Тодор Иванов Жеков

        Специалност по Оториноларингология

Ординатори:

Д-р Веско Иванов Василев - Старши ординатор
Специалност по Оториноларингология

Д-р Красимир Николаев Георгиев - ординатор
Специалист по Оториноларингология

Старша сестра:

                 

        Красимира Цветанова Митрова
    магистър по управление на здравни грижи

Медицински сестри: 5
Санитари: 3

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца