Физикална терапия и рехабилитация /ОФТР/


Началник отделение:

                   

   Д-р Румяна Петкова Младенова

  с призната специалност по Физиотерапия, курортология и рехабилитация.

Ординатори:

Д-р Ивайло Тодоров Кирилов  - ординатор
Придобита квалификация по традиционна китайска медицина.

Старша сестра:
               

       Петя Тинкова Стоянова  Медицински сестри: 3
 Кинезитерапевт: 1
 Рехабилитатор-масажисти: 4
 Санитари: З

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца