ТЕЛК


Председател на ТЕЛК:

                   
                      Д-р Лиляна Петкова Мишева
               Придобита специалност по Неврология

Членове на ТЕЛК са:

Д-р Динко Димитров Динков
Специалист Хирург

Д-р Милена Петкова Иванова
Специалист Вътрешни болести

Д-р Надежда Асенова Паскалева
Специалист по Детски болести

Д-р Илиян Огнянов Илиев - ординатор
Специалист по Вътрешни болести с профилиран приоритет Токсикология

Сътрудник социални дейности:

 Валерия Ангелова Каменова

Технически изпълнители:

Мария Христова Атанасов;

Емилия Николова Иванова;

Павлинка Илиева Кръстева.

Санитар: 1

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца