Операционен блок с ЦСО


                Началник отделение:

                 
                Д-р Цено Лилов Ценов

    Придобита специалност по Хирургия

         Старша медицинска сестра:

                  
            Емилия Георгиева Захариева
 
   бакалавър по управление на здравни грижи

Операционни медицински сестри: 9

Санитари: 9

            Централна стерилизационна

              Старша медицинска сестра 

             Йорданка Василева Спасова
   бакалавър по управление на здравни грижи 


Медицински сестри: 4

Инженерен техник по безопасност и поддръжка на централаната стерилизационна е
 Ива Николова Семкова

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца