Съдебна медицина


Началник отделение:

Д-р Румен Ангелов Найденов
Придобитан специалност по Съдебна медицина

Ординатори:

Д-р Федя Йорданов Тодоров - Съдебна медицина


Технически изпълнител: Силва Илиева Андреева

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца