Клинична лаборатория


            Началник отделение:

              
        д-р Росица Иванова Тошева
Придобита специалност по Клинична лаборатория

       Старши медицински лаборант:

              

        Иванка Алексиева Димитрова


Медицински лаборанти: 8
Медицински сестри: 1
Химик: 1
Хим. лаборант: 1
Санитари: 2

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца