Микробиологична лаборатория


          Началник отделение:

            
    Д-р Росица Ангелова Стойчева
            Лекар - микробиолог

Д-р Мария Любомирова Каменова - Георгиева -

Специалист по епидемиология на инфекциозните болести


Старши медицински лаборант:

               

        Петранка Цветкова Вълчева
    Образователна степен - бакалавър

Медицински лаборант:  2
Биолози - бактериолози: 2
Медицинска сестра: 1
Санитар: 1

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца