Образна диагностика


Началник отделение:

                     

            Д-р Виолета Христова Тодорова
    Придобита специалност по Образна диагностика

Ординатори:

Д-р Трифон Владев Трифонов - ординатор
Специалист по Образна диагностика


Д-р Димитър Петров Цолов - ординатор

Д-р Славина Руменова Димитрова- ординатор

Д-р Кристина Петрова Йорданова- ординатор


             Старша рентгенова лаборантка:

                      

            Иванета Иванова Воденичарска
    Придобита образователна степенбакалавър

Рентгенови лаборанти: 6
Медицинска сестра - регистратура: 1
Санитари: 2

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца