Клинична патология


Началник отделение:

                 

        Д-р Драгомир Тодоров Драгойчев
    Придобита специалност по Клинична патология

Ординатори:

Д-р Аурелио Цветанов Тошевски
Придобита специалност по Паталогоанатомия с ц

Д-р Румяна Панева Панева

Медицински лаборант:

                  

                Нели Николова Димова
        Образователна степен - 
специалист

Лаборанти: 1
Хим. лаборанти: 1
Санитари: 2

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца