Отделение по трансфузионна хематология


                   Началник отделение:

                   

            Д-р Яна Апостолова Вълкова
         Специалист по "Трансфузионна хематология" и "Вътрешни болести"

Ординатори:

Д-р Радоцвета Борисова Банкова


            Старша медицинска сестра:

    

            Цветелина Венелинова Кръстева    
    бакалавър по управление на здравни грижи

Медицински сестри: 3
Медицински фелдшери: 2
Медицински лаборанти: 3
Биолог: 1
Санитари: 2

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца