Аптека


Управител:

             

        Румянка Кръстева Иванова

            магистър фармацевт

Помощник-фармацевт:
Мишел Димитров Герасимов

Лилия Петкова Василева

Санитари: 1

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца