Откриха oтделение за кожни и венерически болести


     През месец май 2014 г. официално бе открито oтделението за кожни и венерически болести с 15 легла от изпълнителния директор Светозар Луканов. Началник на отделението е д-р Анелия Валентинова Якимова-Бонева с признати специалности по Кожни и венерически болести. Старша медицинска сестра е Диляна Димитрова Ефремова.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца