Международен ден на сестринството


На 12 май професионалистите по здравни грижи отбелязват своя професионален празник – Международен ден на сестринството

 

Със семинар днес, на 12 май, Съсловието на професионалистите по здравни грижи в МБАЛ „Христо Ботев” – Враца отбелязва Международния ден на сестринството. На обучението ще се обсъдят теми и проблеми, които касаят дейността и развитието на проесията.

Към момента във врачанската болница работят 315 професионалисти по здравни грижи – сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори и друг медицински персонал.

На празника се очаква да бъдат отличени и най-добрите сред съсловието, работещи в лечебното заведение. От 2004г по инициатива на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) се организира конкурс „Професионалист по здравни грижи на годината”. Излъчват се професионалисти по здравни грижи, които със своите изяви, висок професионализъм и реализирано желание за развитие са допринесли за повишаване на качеството на здравните грижи и услуги. Част от критериите за подбора са доказан професионализъм, внедрени в практиката проекти, стандарти и инструментариум за качество, нови методики, участие в научни форуми, степен за удовлетвореност на пациенти от оказаните им здравни грижи, професионално развитие и много други.

 

* * *

През 1935 година, Международния сестрински комитет решава 12 май – рождената дата на Флорънс Найтингеил, основател на съвременното сестринство, да се отбелязва като професионален празник на сестрите. Като Международен ден на сестринството започва да се чества от 1965 година, а от 1972г. във всички страни.

 

* * *

Флорънс Найтингеил - 12.05.1810-1920г. - основателка на модерното сестринство е определена като една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена. Медицинската сестра доказва чрез денонощна грижа и наблюдение на болния, че смъртността може да бъде намалена 10 пъти. Тя открива първото светско училище в Лондон и описва стандартите и принципите на болничната грижа. Като първа светска медицинска сестра, гениална в организацията и нововъведенията, тя напълно променя професията.

 

* * *

Флорънс Найтингеил прави истинска революция в обслужването на ранените и болни войници по време на Кримската война. Благодарение на установените от нея стандарти за обслужване на ранените и болни смъртността спада от 42% на 4%. Това постижение я превръща в национална героиня на Англия

През следващите 16 години, след войната тя се заема с реформа на медицинското обслужване и общественото здравеопазване.

През 1859г. Ф. Найтингеил издава книгата "Бележки за болниците", в която определя принципите и стандартите на болниците и грижите за болните.

През 1860г. основава първото светско сестринско училище "Найтингеил" идом за практикуващи сестри към болницата "Сейнт Томас" в Лондон.

През 1907г. става първата жена, която получава ордена за специални заслуги, наричана "Дамата с лампата", защото смята, че работата на медицинската сестра продължава и нощем.

 

12.05.2011г.                          

           

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца