над 1800 жени от област Враца са се прегледали в двата мобилни кабинета


Над 1800 акушер-гинекологични и мамографски прегледа с мобилни кабинети извършиха екипите на МБАЛ „Хр. Ботев” в област Враца

 

До началото на м. ноември над 1800 жени от област Враца са се прегледали в двата мобилни кабинета, работещи в изпълнение на програма на ФАР „Подобряване на състоянието и интеграцията на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус към ромите” чрез провеждане на профилактични акушер-гинекологични и мамографски прегледи с мобилни кабинети.

От стартирането на работата на мобилните кабинети, екипите от МБАЛ „Христо Ботев”АД, гр. Враца, работещи по програмата, са осъществили 889 акушер-гинекологични прегледа и 919 мамографии.

 

Мобилният АГ кабинет стартира дейността си на 19 август и до началото на месец ноември бе стациониран в 31 населени места от общините Криводол, Враца, Борован, Хайредин, Мизия, Козлодуй, Оряхово, Бяла Слатина и Мездра. От извършените до края на м. октомври 889 прегледа на 846 жени са взети цитонамазки, а по преценка на лекаря на 486 пациентки е извършено и Ултразвуково изследване.

При 633 жени, резултатите от извършените цитологични изследвания са с нормални резултати. При 159 жени са открити заболявания, за които е назначено лечение. 27 от прегледалите се са насочени за  лечение и по-нататъшно наблюдение. При дванадесет жени са открити доброкачествени образувания. Една жена е насочена за лечение на злокачествено заболяване.

 

            Мобилният мамографски кабинет стартира дейността си в началото на септември и до началото на ноември са извършени 919 мамографски изследвания в общините Бяла Слатина, Оряхово, Козлодуй и Мездра.

След разчитане на снимките, екипът, работещ по програмата, констатираха 39 случая на доброкачествени новообразувания, 6 случая на вероятни злокачествени новообразувания, подлежащи на допълнителни изследвания и 185  случая с други отклонения, подлежащи на консервативно лечение и контролни прегледи.

 

През месец ноември и декември, работата на двата мобилни кабинета продължава в населените места от общините Мездра, Хайредин и Враца.

 

 

08.11.2010г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца