МБАЛ 'ХРИСТО БОТЕВ' ВРАЦА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ЛЕКАРИ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ!


Мбал "Христо Ботев" АД - гр. Враца търси да назначи лекари от всички специалности, както и медицински сестри за всички отделения! Кандидастване на място в болницата - ет. 3, стая 195 - сектор Човешки ресурси.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца