Сключен договор (0001/06.04.02015г.)

Техническа спецификация (0001/06.04.2015г.)
размер: 671 KB
[СВАЛЯНЕ]06-04-2015 г.
Ценово предложение от "АНДИ" ООД (0001/06.04.2015г.)
размер: 294 KB
[СВАЛЯНЕ]06-04-2015 г.
Техническо предложение от "АНДИ" ООД (0001/06.04.2015г.)
размер: 209 KB
[СВАЛЯНЕ]06-04-2015 г.
Договор "АНДИ" ООД (0001/06.04.2015г.)
размер: 1182 KB
[СВАЛЯНЕ]06-04-2015 г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца