ЗОП-2014-007/22.12.2014г. - Oткрита процедура - "Избор на изпълнител за доставка, монтаж, предварително изпитване и гаранционно сервизно обслужване на компютърен томограф за нуждите на МБАЛ "Христо Ботев" АД, град Враца“

Договор за подизпълнение (007/20.04.2015г.)
размер: 648 KB
[СВАЛЯНЕ]20-04-2015 г.
Ценово предложение (007/20.04.2015г.)
размер: 221 KB
[СВАЛЯНЕ]20-04-2015 г.
Техническо предложение (007/20.04.2015г.)
размер: 378 KB
[СВАЛЯНЕ]20-04-2015 г.
Сключен договор с "Вега Медикал" ЕООД (007/20.04.2015г.)
размер: 725 KB
[СВАЛЯНЕ]20-04-2015 г.
Решение за избор на изпълнител (007/05.03.2015г.)
размер: 186 KB
[СВАЛЯНЕ]05-03-2015 г.
Протокол №3 от комисията (007/05.03.2015г.)
размер: 750 KB
[СВАЛЯНЕ]05-03-2015 г.
Протокол №2 от комисията (007/05.03.2015г.)
размер: 293 KB
[СВАЛЯНЕ]05-03-2015 г.
Съобщение до всички заинтересовани (007/20.02.2015г.)
размер: 122 KB
[СВАЛЯНЕ]20-02-2015 г.
Протокол №1 от комисията (007/11.02.2015г.)
размер: 202 KB
[СВАЛЯНЕ]11-02-2015 г.
Документация за участие (007/22.12.2014г.)
размер: 508 KB
[СВАЛЯНЕ]22-12-2014 г.
Съобщение до медиите (007/22.12.2014г.)
размер: 162 KB
[СВАЛЯНЕ]22-12-2014 г.
Обявление за обществена поръчка (007/22.11.2014г.)
размер: 1996 KB
[СВАЛЯНЕ]22-12-2014 г.
Решение за откриване на процедура (007/22.12.2014г.)
размер: 595 KB
[СВАЛЯНЕ]22-12-2014 г.

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца