Мобилни телефони


 

ОТДЕЛЕНИЕ

НОМЕР

 Спешно отделение

0886 747 783;

0885 693 767;

0889 114 186

Отделение по анестезиология и интензивно лечение

0882 997 148;

0884 999 543;

0886 404 170

 Акушеро-гинекологично отделение

0884 999 541;

0879 440 886

 Детско отделение

0884 999 544;

0886 404 188;

0879 440 865

 Хирургично отделение

0885 500 474;

0884 999 539;

0884 999 538

 Отделение съдовова хирургия

 

 

 Кардиологично отделение

0884 571 912;

0884 999 537;

0886 404 172

 Първо вътрешно отделение

0884 571 922;

0886 404 190;

0884 999 536

 Отделение по гастроентерология

0884 571 909;

0886 404 184;

0884 999 535

 

 

 Отделение транфузионна хематология

0887 518 817;

0884 999 532;

0888 989 843;

0879 440 841

 Отделение Образна диагностика

0884 999 542;

0879 440 880;

0885 625 798

 Неонатологично отделение

0884 999 529

 

 

 Ортопедо-травматологично отделение

0887 923235;

0884 999 530

 УНГО

0884 999 551;

0886 404 173;

Д-р Р. Вълчева:

0887 880 069

 Отделение по Кожно венерически болести

0885 500 473;

0879 440 849

 Неврологично отделение

0884 999 548;

0886 404 185;

0879 440 835

 Нефрологично отделение

0884 999 546

 Център по Хемодиализа

0879 440 862;

0879 440 846

 Отделение по физикална терапия и рехабилитация

0884 571 915;

0886 404 180;

0884 999 547

 

 

 Операционен блок

0884 999 545;

0889 989 851

 Клинична лаборатория

0884 999 534

Микробиологична лаборатория

0887 006 784;

0879 440 852

Клинична патология

0882 284 974;

0885 397 429;

0884 571 920

Съдебна медицина

0887 947 704

 ТЕЛК

0879 571 924

Аптека

0885 397 426;

0884 517 806

Сектор ИТО

0885 500 475

Сектор „Човешки ресурси и ТРЗ”

0888 248 649

Сектор „Счетоводство”

0888 810 724;

0885 961 617;

0879 962 810

Каса

0885 500 472

Деловодство

0884 571 906

Социален работник Илона Петрова

0879 440 850

Диспечер – транспортна служба

На този номер и за транспорт от района на област Враца до МБАЛ след консултация с личния лекар

0885 150 017

 

Юристконсулт Йоана Ценова:

0878 523 343

 

 

 

 


 

Copyright © 2008 Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" - Враца